Praskliny v škárovacej hmote

 

 


Problém

Praskliny v škárovacej hmote - odlúpnutie alebo prasklina v škáre, zvyčajne umiestnená
na hrane dlaždice a škárovacej zmesi.

Príčina

Riešenie

Materiál dlaždice je vysoko nasiakavý. 

Navlhčite povrch dlaždice alebo na ňu použite UltraCareTM Grout Release a potom použite polymérom modifikovanú škárovaciu zmes zmiešanú s MAPEI UltraCare Grout Maximizer.

Na škárovanie bola použitá nesprávna škárovacia zmes.

Vyberte správnu škárovaciu maltu pre danú prácu. Nepoužívajte napríklad jemnozrnú škárovaciu hmotu v škárach širších ako 3 mm.

Škárovacia hmota bola nanesená skôr, ako bola lepiaca malta úplne vytvrdnutá.

Pred začatím škárovania sa ubezpečte, že materiál na kladenie dlaždíc je úplne vytvrdnutý.

Škárovacia hmota nebola správne pripravená. Bolo pridanej veľa alebo málo vody, zmes bola nedostatočne premiešaná, alebo nebol ponechyný dostatok času na hasenie. (zreagovanie chemických zložiek)

Postupujte podľa pokynov na štítku produktu a v technickom liste.

Na vyzrievanie škárovacej hmoty môže mať vplyv teplota, vlhkosť a vietor. Ak škárovacia hmota nesprávne vytvrdzuje, môžu vzniknúť praskliny, škáry zostanú sypké a budú sa drobiť.

Postupujte podľa pokynov na štítku produktu a technických listoch.

Škárovacia hmota bola inštalovaná do dilatačných spojov, kde dochádza k pohybu v konštrukcii dôsledku tepelnej rozťažnosti, sadaniu budovy a pod.

V týchto oblastiach používajte tesniaci výrobok MAPEI.

Došlo k vychýleniu (pohybu) podkladu. 

V týchto oblastiach používajte tesniaci výrobok MAPEI. Zaistite, aby podklad sa riadi usmerneniami Tile Council of North America (TCNA) pre určenie maximálneho povoleného priehybu.

Pri kladení dlažby neboli rešpektované dilatačné škáry.

Neukladajte dlaždice na existujúce dilatačné škáry a použite vhodný podklad. Na  vyplnenie dilatačných škár použite vhodný tmel MAPEI.