Zmena farby dlaždíc

 

 


Problém

Zmena farby dlaždíc - nerovnomerný film, tieňovaný alebo špinavý vzhľad na povrchu dlaždice

Príčina

Riešenie

Na povrchu dlaždice zostal tenký film po škárovacej hmote.

Použite MAPEI UltraCareTM Cement Grout Haze Remover (pozri dodatok „Stručná referenčná príručka UltraCare“).

Škárovacia hmota bola krátko po aplikácii pri čistení utieraná príliš veľkou silou.

Na určitých drsných glazovaných alebo štruktúrovaných povrchoch dlaždíc je tendencia použiť pri odstráňovaní zákalu injektážnej zmesi nadmernu silu. Použite UltraCare Grout Release na minimalizovanie potreby nadmerného drhnutia počas čistenia.

Povrch dlaždice zostal zakalený filmom zo škárovacej hmoty v dôsledku toho, že dlaždice predtým neboli navlhčené.

Dlaždice by mali byť pred nanesením škárovacej hmoty navlhčené, aby sa minimalizoval zákal škárovacou hmotou. Použite aplikáciu MAPEI UltraCare Odstraňovač zákalu cementovej malty (pozri dodatok „Stručná referenčná príručka UltraCare“).

Voda použitá na miešanie škárovacej zmesi a následné čistenie mala vysoký obsah
železa a iných minerálov.

Použite pitnú vodu alebo škárovaciu maltu MAPEI UltraCare Grout Maximizer.

Podmienky na stavenisku - napríklad priame vystavenie slnku, vysoké teploty okolia alebo dlaždíc alebo príliš veľká plocha škárovaná naraz pred začatím čistenia.

Počas aplikácie chráňte dlaždice pred priamym slnečným žiarením a vždy ich nanášajte v rozmedzí teplôt aktuálneho technického listu. Škárujte malé plochy - cca 3 až 4m2 naraz, aby čistenie mohlo začať skôr, ako škárovacia hmota uschne na povrchu dlaždíc.

Škárovacia hmota uviazla v jamách a dutinách travertínu alebo iných dlaždíc s nerovným povchom.

Pred škárovaním použite UltraCare Grout Release. Pri dlaždiciach s výrazne nerovnomerným povrchom s dutinkami a hrbolmi, nanášajte škárovaciu hmotu iba do škár medzi dlaždicami a vyhýbajte sa povrchu dlaždíc. Inou možnosťou je, že najskôr vyplnite jamkové oblasti dlažby s použitím škárovacej hmoty Keracolor ® U (nebrúsená).