Vlastnosti
  • Táto škárovačka do exteriéru vydrží vysoké zaťaženie autami a chodcami
  • Škára odoláva pôsobeniu zariadení používaných pri čistení ciest aj pôsobeniu posypových solí
  • Vďaka veľmi nízkej nasiakavosti škára odoláva pôsobeniu zmrazovacích cyklov a nepriaznivým poveternostným vplyvom
  • Vďaka špeciálnemu zloženiu v priebehu rokov nedochádza k vymývaniu a povrchovej tvorbe výkvetov
KERACOLOR PPN

NA VONKAJŠIE DLAŽBY
Puzolánová škárovacia malta do exteriéru, ktorá vydrží vysokú záťaž áut a chodcov, počasie aj posypové soli. Keracolor PPN je rýchlotvrnúca malta s vysokými mechanickými pevnosťami a veľmi nízkou nasiakavosťou na škárovanie dláždených plôch vystavených vysokému zaťaženiu a intenzívnej premávke. Vhodná je na škáry so šírkou škáry od 5 do 30mm.

OBLASTI POUŽITIA
Keracolor PPN je výborná na škárovanie všetkých druhov dlažieb vystavených intenzívnej premávke (porfýrové dlažby, kameň, kompozity na cementovej báze, keramika atď.) Najčastejšie sú to plochy pred verejnými budovami, cesty, námestia, parkoviská a vjazdy do garáží.

FAREBNÉ ODTIENE

Puzolánová malta Keracolor PPN má len základný šedý odtieň.

NÁVODY A VIDEÁ K PRODUKTU

Príprava podkladu

Povrch, na ktorý bude dlažba inštalovaná, musí byť pevný a odolný proti predpokladanému zaťaženiu. Povrch musí byť nosný do takej miery, že bude schopný odolávať trvalému zaťaženiu a nespôsobí sadnutie. Dlažba musí byť inštalovaná v súlade s odporúčaným technologickým postupom, aby neprišlo k poškodeniu škáry po ukončení prác.

Príprava škáry

Škáry pred vyplnením musia byť dokonale čisté a prázdne. Ak sa uvažuje s vibrovaním plochy po vydláždení, uistite sa, že škáry sú vyplnené maltou do min. 1/3 hĺbky tak, aby sa zamedzilo ich dodatočnému pohybu. V opačnom prípade sa škáry vyplnia práškom Keracolor PPN (do 1/3 hĺbky) alebo štrkom. Šírka škáry musí byť min. 5 mm (v prípade intenzívneho zaťaženia 8 mm), hĺbka min. 25 mm (v prípade intenzívneho zaťaženia 40 mm). Ak sú škáry úzke a hlboké, Keracolor PPN nie je schopný dostatočne vyplniť škáru a môže prísť k vzniku medzier a dutín. V prípade zamrznutia, voda zadržaná v dutinách môže spôsobiť poškodenie škáry. Ak sa výrobok používa pri oprave pôvodných škár, škáry musia byť vopred vyprázdnené, povrch a hrany dlažby musia byť dokonale čisté. V prípade inštalácie mimoriadne savých dlažieb, musí byť povrch pred výplňou škár dostatočne navlhčený, zabráňte vzniku kaluží vody v škáre.

Príprava zmesi

Do čistej nádoby s 3,5-4 litrami vody postupne pridávajte za stáleho miešania 25 kg práškovej zmesi Keracolor PPN. Pri príprave malty používajte vŕtačku s vhodným nástavcom a miešajte pri pomalých otáčkach za vzniku hladkej homogénnej pasty bez hrudiek. Takto pripravená zmes má čas spracovateľnosti 20 minút.

Aplikácia malty

Keracolor PPN nanášajte do škár použitím gumenej stierky alebo špeciálnym podlahár- skym náradím tak, aby nezostali žiadne medzery alebo prázdne miesta. Ak sú škáry úzke, malta môže vypadávať zo škáry. V takomto prípade je nevyhnutné opakovať práce.

Ak malta začala strácať na plastickosti a začala tiež tuhnúť, očistite na ploche zvyšky Keracolor PPN tvrdou vlhkou hubkou z celulózy (ako napr. hubka MAPEI) v diago- nálnom smere na inštalovanú dlažbu. Táto činnosť môže byť vykonaná i použitím špeciálneho zariadenia s hubkou umiestnenou na páse alebo remeni. Alternatívnou metódou môže byť pravidelné vlhčenie povrchu škáry záhradnou hadicou. Následné čistenie sa vykonáva silnejším prúdom vody v okamihu, ako Keracolor PPN začal tuhnúť. Po aplikácii chráňte povrch škáry pred dažďom a prachom min 6 hodín. Konečné dočistenie je možné vykonať po 3 dňoch tlakovou vodou. Po 7 dňoch môžu byť dláždené plochy už čistené zariadeniami používanými pri čistení ciest.

Nepreskočte dôležité upozornenia po používaní Keracolor PPN v v jeho technickom liste!

Technický list

Technický list
FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K PRODUKTU

Ktorá malta je najvhodnejšia pre vysoké zaťaženie?


Ak plánujete škárovať dlažbu v exteriéri, pred garážou, na príjazdovej ceste či na chodníku, zvoľte cementovú maltu Keracolor PPN. Vydrží nielen vysokú záťaž a frekvenciu pohybu, ale aj horúčavy, mrazy a posypové soli. Na výplň dilatačnýh škár sa k nej hodí vysoko odolný tmel Mapeflex PU 45 FT.


Ktoré škárovacie malty sú vhodné do exteriéru?


Riešite terasu alebo balkón? Najvhodnejšia škárovacia malta na keramické aj kamenné obklady či dlažby je rozhodne Ultracolor Plus. Je nenasiakavá a odolá zmenám vonkajších teplôt. Ak plánujete príjazdovú cestu alebo vysoko zaťažovaný chodník, zvoľte Keracolor PPN, ktorá vydrží mrazy, posypovú soľ aj nákladné vozidlá.


Aký je rozdiel medzi epoxidovou a cementovou škárovacou maltou?


Epoxidová malta je menej nasiakavá, lepšie odoláva chemikáliám a plesniam, a vďaka hladkému povrchu škáry sa v nej neusadzujú nečistoty. Navyše, Kerapoxy CQ, epoxidová škárovačka so špeciálnou krémovou konzistenciou sa aplikuje dokonca jednoduchšie, ako cementové malty. Niektoré cementové malty (napr. Keracolor PPN či Ultracolor Plus) sú zasa vhodné do exteriéru, lebo vydržia dlhodobé teplotné výkyvy.