Vlastnosti
 • vysoká odolnosť proti obrusovaniu
 • odolnosť proti UV žiareniu, nespôsobuje zožltnutie povrchu
 • ochrana krytín LVT proti UV žiareniu
 • ochrana LVT krytín vo vlhkých prevádzkach zaťažovaných vodou a ochrana povrchu pri nadmernom čistení
 • ochrana pred určitými chemickými látkami
 • bez zápachu
 • jednoduchá aplikácia
 • bez obsahu rozpúšťadla
 • EMICODE EC1 PLUS (veľmi nízky obsah emisií)
 • neškodný pre aplikátorov LVT krytín aj konečných užívateľov
MAPECOAT 4 LVT

PRE VYŠŠIU ODOLNOSŤ KRYTÍN
Mapecoat 4 LVT je dvojzložkový, 100 % polyuretánový, alifatický, uzatvárací náter na vodnej báze (nespôsobuje zožltnutie). V kombinácii s reaktívnym lepidlom na báze MS polymérov Ultrabond Eco MS 4 LVT (príp. tixotrópnou verziou Ultrabond Eco MS 4 LVT) a s použitím vhodných výrobkov na prípravu podkladu, tesniacich tmelov pre tento typ aplikácie a protišmykového finálneho náteru Mapecoat 4 LVT, je vytvorený ucelený systém na inštaláciu LVT krytín vo vlhkom prostredí, vrátane možnosti jeho použitia na stenách a podlahách v sprchovacích kútoch.

OBLASTI POUŽITIA
Transparentný, matný (Lesk 10) alebo pololesklý (Lesk 30) ochranný náter pre LVT nástenné a podlahové krytiny. LVT krytinám poskytuje protišmykovú konečnú úpravu s vysokou odolnosťou proti zaťaženiu. Vhodné pre použitie v občianskej a komerčnej výstavbe, vrátane priestorov vystavených vysokému zaťaženiu pre peších. Nie je vhodný na použitie v exteriéroch.

NÁVODY A VIDEÁ K PRODUKTU

SPÔSOB POUŽITIA 

Príprava podkladu

Povrch musí byť čistý a suchý, bez zvyškov oleja, vosku a ostatných druhov znečistenia. S použitím červeného alebo zeleného Ultracoat Pad odstráňte z povrchu všetky zvyšky lepidla, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prídržnosť výrobku k podkladu. 

Príprava a aplikácia výrobku 

Zložku A pred použitím pretrepte a nalejte do čistej nádoby. Pridajte zložku B tak, aby pomer medzi zložkami A a B zodpovedal požadovanému pomeru 5 : 1 (hmotnostne). Následne dokonale zmiešajte obe zložky s použitím elektrického miešadla. Zmes aplikujte do 2 hodín od zamiešania. Druhá vrstva sa aplikuje v kolmom smere po 5 až 10 minútach od aplikácie prvej vrstvy, s použitím valca s krátkym vlasom (ako napr. Ultracoat Roller T3 alebo T5) alebo airless nástrekom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

 • Nepoužívajte v exteriéri
 • Aplikujte pri teplotách v rozmedzí od +10°C do +35°C
 • Pri práci používajte len čisté nádoby a náradie
 • Za účelom dosiahnutia rovnomerného konečného vzhľadu, zaistite dokonalé odstránenie pôvodných uzatváracích náterov
 • Ošetrený povrch chráňte pred pôsobením priamych slnečných lúčov min. 3 hodiny po aplikácii


Technické listy

Technické listy
FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K PRODUKTU

Aká je spotreba náteru na štvorcový meter?


Priemerná spotreba náteru v prvej vrstve je 80-100 g/m².


V akých baleniach sa produkt predáva?


Produkt sa dodáva v 1,2 kg baleniach. Škatuľa obsahuje obe zložky produktu A a B.


Ako sa produkt správne skladuje?


Mapecoat 4 LVT môže byť skladovaný po dobu 12 mesiacov v originálnom, uzatvorenom balení a na suchom mieste. Pri preprave výrobku počas nízkych teplôt zabezpečte vozidlá tepelne izolovanými kontajnermi.


Ako je možné náter odstrániť?


Náradie a zvyšky Mapecoat 4 LVT očistite vodou, ak je výrobok ešte v čerstvom stave. Po vytvrdnutí je možné odstrániť výrobok už len mechanicky.