Vlastnosti
 • veľmi jednoduché nanášanie
 • rýchla a vysoká počiatočná prídržnosť a rýchle vytvrdzovanie
 • výborná zmáčavosť zadnej strany podlahovej krytiny
 • vysoká pevnosť v šmyku
 • veľmi dobrá rozmerová stálosť
 • zamedzenie otváraniu tupých spojov
 • vhodné na pojazd stoličiek s rolovacími kolieskami
 • bez obsahu rozpúšťadla
 • EMICODE EC1 (veľmi nízky obsah emisií)
 • Blauer Angel – RAL UZ 113
 • šetrné k zdraviu aplikátorov i konečných užívateľov
ULTRABOND ECO 4 LVT

NA LEPENIE PODLAHOVÝCH KRYTÍN
Ultrabond Eco 4 LVT je vláknami vystužené lepidlo, na báze syntetických polymérov vo vodnej disperzii, bez obsahu rozpúšťadla, pripravené na priame použitie. Lepidlo má konzistenciu pasty a svetlo-béžovú farbu. Po vytvrdnutí vytvára pevný a kohézny film, ktorý poskytuje podlahovej krytine veľmi dobrú rozmerovú stálosť a vysokú odolnosť proti šmyku.

OBLASTI POUŽITIA
Výrobok bol vyvinutý špeciálne pre inštaláciu LVT krytín, no je tiež vhodný na lepenie podlahových krytín z CV, PVC VCT, PUR, linolea a pod. Lepidlo sa používa v interiéroch, na nasiakavé a vyhladené plochy, aj na podlahové vykurovacie systémy.
Vďaka obsahu vlákien je výrobok obzvlášť vhodný do staticky i dynamicky zaťažovaných priestorov v občianskych, komerčných a priemyselných stavbách ako sú napr. nemocnice, nákupné centrá, letiská a pod. Vhodné na pojazd otočných stoličiek s rolovacími kolieskami podľa EN 12529.

NÁVODY A VIDEÁ K PRODUKTU

SPÔSOB POUŽITIA 

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, rovný, nosný, mechanicky pevný, zbavený voľných a prachových častíc, voskov, olejov, mastnôt, hrdze a zvyškov sadry a iných látok, ktoré by mohli znižovať prídržnosť k podkladu. Na nesavých povrchoch aplikujte vyrovnávacie vrstvy v min. hrúbke 2 mm. Uistite sa, že povrch nie je vystavený vzlínaniu vlhkosti.

Aklimatizácia

Pred inštaláciou sa uistite, že sú krytiny aj podklad aklimatizované na odporúčané teploty a relatívnu vlhkosť vzduchu. 

Nanesenie lepidla

Ultrabond Eco 4 LVT je pripravený na priame použitie, nevyžaduje žiadnu prípravu. Pred použitím zamiešajte lepidlo v balení. Lepidlo aplikujte rovnomerne na povrch s použitím vhodnej zubovej stierky. 

Inštalácia podlahových krytín

Podlahové krytiny inštalujte podľa inštrukcií výrobcu. Podlahové krytiny inštalujte po uplynutí čakacej doby v závislosti od množstva lepidla, klimatických podmienok, nasiakavosti povrchu a druhu krytiny. Nanášajte vždy len také množstvo lepidla, ktoré je možné prekryť podlahovinou v priebehu otvorenej doby (t.j. cca. 20 - 30 minút) a lepidlo je schopné byť transformované i na zadnú stranu podlahovej krytiny.

Inštalácia podlahovej krytiny je možná už po veľmi krátkej čakacej dobe do stále čerstvej vrstvy lepidla. Pri inštalácii krytiny musí byť zabezpečené jej dokonalé vtlačenie do lepidla pomocou špeciálneho náradia, čím sa zamedzí vzniku vzduchových bublín a zabezpečí sa dokonalý prenos lepidla na zadnú stranu podlahoviny. Po niekoľkých minútach od inštalácie je potrebné opäť zatlačiť podlahové krytiny k podkladu vhodným náradím.

Technické listy

Technické listy
FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K PRODUKTU

Aká je spotreba lepidla?


Spotreba závisí od rovinnosti podkladu, druhu materiálu zadnej strany podlahovej krytiny a použitej zubovej stierky. MAPEI stierka č.1 : cca. 250-300 g/m², Zubová stierka TKB A1/A2: cca. 200-300 g/m².


V akom balení sa lepidlo dodáva?


Ultrabond Eco 4 LVT sa dodáva v 16 kg a 5 kg plastových nádobách.


Ako je možné odstrániť zvyšky lepidla?


Zvyšky Ultrabond Eco 4 LVT odstráňte z náradia, podlahových a nástenných krytín, profilov a soklových líšt vodou, pokiaľ je ešte v čerstvom stave. Po zaschnutí lepidla je možné už len čistenie alkoholom alebo vhodným rozpúšťadlom.


Ako sa Ultrabond Eco 4 LVT správne skladuje?


Pri normálnych podmienkach je Ultrabond Eco 4 LVT v originálnom, uzatvorenom balení skladovateľný po dobu 12 mesiacov. Vyhnite sa dlhšiemu skladovaniu výrobku v mraze.